Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Trond Kvaale
Ruth Rognes

Ingrid Eldøen

Kitty Grande
Harald Grøtte

Johannes Karlsen
Ivar Grande
Harry Hofstad
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Harry Rønning
Arne Aagren
Morten Mortensen

Rolf Rinnan
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ingebrigt Østness
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Ingebrigt Østness
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh

Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Rolf Rinnan

Morten Mortensen
Arne Aagren
Harry Rønning
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Aksel Mære

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Harry Hofstad
Ivar Grande
Johannes Karlsen

Harald Grøtte
Kitty Grande

Ingrid Eldøen

Ruth Rognes
Trond Kvaale
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad