Henry Rinnan
Martin Haugan
Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus

Henry Skjelstad
Per Wiik
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen

Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Ingrid Eldøen
Harald Grøtte
Birger Olsen
Svein Syvertsen

Hans Berg Svendsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harry Hofstad

Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Kristian Randahl
Gisle Rinnan

Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Trond Kvaale
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Odd Urstrømmen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve

Ragnhild Strøm
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Olga Marie Sørensen

Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune

Olga Marie Sørensen
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Ragnhild Strøm

Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Urstrømmen
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Trond Kvaale
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas

Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan

Harry Hofstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Hans Berg Svendsen

Svein Syvertsen
Birger Olsen
Harald Grøtte
Ingrid Eldøen
Johannes Karlsen
Arne Eldøen

Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Per Wiik
Henry Skjelstad

Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande
Martin Haugan
Henry Rinnan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad