Inga Lerfald
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Birger Olsen

Per Asbjørn Erstad
Olaus Salberg Hamrum

Morten Mortensen
Martin Haugan
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Ivar Grande

Arne Aagren
Hans Egeberg
Harald Grøtte

Harry Rønning
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Per Wiik
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Kitty Grande
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Olga Marie Sørensen
Hans Berg Svendsen

Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Mytane om Henry Oliver Rinnan og Rinnanbanden er mange. Denne nettstaden er eit forsøk på å gi ei mest mulig nøktern framstilling av ulike sider ved denne gruppa av landssvikarar, dobbelagentar, torturistar og drapsmenn.

Nettstaden er ein bieffekt av arbeidet med Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Boka er ikkje berre den første som tar for seg kvinnene i banden, det er også første gongen historia om sjølve Rinnanbanden blir presentert. Tidligare bøker har i hovudsak konsentrert seg om personen Henry Rinnan.

Ein seigliva myte

er at Jonsvannsveien 46 i Trondheim fekk tilnamnet sitt i okkupasjonstida, men dette skjedde ikkje før seinare. Huset har ei kjellarstue der det før og etter krigen vart drive barnehage. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla Bandeklosteret. Mellom festane vart stadig nye jøssingar mishandla framfor bardisken.

Personopplysningar

På desse nettsidene blir sentrale medlemmar av Rinnanbanden, eller Sonderabteilung Lola som avdelinga heitte innafor Gestapo, omtalte med fullt namn. Dette gjeld personar som vart tiltalte i dei to store rettssakene, medlemmar som dødde før dei kom for retten, og eit utval andre aktørar som er godt kjente frå litteraturen. Mindre sentrale medlemmar er anonymiserte.


Oppdatering av rinnanbanden.no

September 2012: Heftet «Hvad enhver NS-mann bør vite» (utgitt av Hirdstaben i 1943) er lagt ut.

August 2012: Under geografi er det lagt inn skisser av Jonsvannsveien 46 innvendig. Skissene var saksunderlag under rettssaka.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad

Hans Berg Svendsen
Olga Marie Sørensen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Kitty Grande
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Per Wiik
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Harry Rønning

Harald Grøtte
Hans Egeberg
Arne Aagren

Ivar Grande
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Aksel Mære
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Martin Haugan
Morten Mortensen

Olaus Salberg Hamrum
Per Asbjørn Erstad

Birger Olsen
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad