Harry Hofstad
Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Harry Rønning

Karl Dolmen
Arne Aagren

Kitty Grande
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Inga Lerfald

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness

Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harald Grøtte
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Ragnhild Strøm
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen

Alf Nilsen Aune
Hans Egeberg

Ingvar Aalberg
Ivar Grande

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Dommen

Den største rettssaka mot medlemmar av Rinnanbanden starta 30. april 1946. Dommen over dei 30 fall 20. og 21. september. Domsdokumentet er på 374 sider. Den fullstendige teksten vil over tid bli publisert her.


0. Innleiing (side 1-5)

1. Henry Oliver Rinnan (s. 5-14) Innleiing. A1 Fiskvik-saka. A2 Ålesund-saka.
     (s. 14-24) A3 Molde-saka. A4 Nordland-saka. A5 Tromsø-saka. A6 Vikna-saka.
     (s. 24-) A7 (Namsos). A8 (Trondheim). A9 Thingstad-saka. A10 Første Levanger-sak.
          A11 og 44 a (Bergen). A12 Glomfjord-saka. A13 Selbu-saka. A14 Wærdahl-saka.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ivar Grande
Ingvar Aalberg

Hans Egeberg
Alf Nilsen Aune

Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Ragnhild Strøm

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Harald Grøtte
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen

Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Inga Lerfald
Per Wiik
Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Kitty Grande

Arne Aagren
Karl Dolmen

Harry Rønning
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Aksel Mære
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad