Harry Rønning
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Olga Marie Sørensen

Hans Egeberg
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Henry Skjelstad
Ole Rygh
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Osvald Lyngstad
Ragnhild Strøm
Aksel Mære

Karl Dolmen
Kitty Grande
Harald Grøtte
Ivar Grande
Kåre Martinsen
Birger Olsen
Sigurd Rivrud
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Arne Aagren
Per Wiik
Arne Eldøen
Ingebrigt Østness
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Geografi

I Trondheim skifta Sonderabteilung Lola hovudkvarter fleire gongar. Banden hadde også dekkadresser i form av leiligheiter og kontorlokale som vart brukte til møte med såkalla negative kontaktar, altså menneske som var narra til å tru at bandemedlemmane var ekte motstandsfolk. I tillegg fekk mange av medlemmane tildelt bustadar som var beslaglagte, eller som var rekvirerte med normal husleige til eigaren.

Trondheim Brattørgata 12 b Hovudkvarter/dekkadresse mars 1942 - februar 1943
Erling Skakkes gate 52 Dekkadresse juni - desember 1942
Fjordgata 19 Hovudkvarter/kontor våren 1942 - februar 1943
Gamle Åsvei 48 Hovudkvarter februar - mars 1943
Innherredsveien 125 Dekkadresse oktober 1942 - våren 1943
Jonsvannsveien 46 Hovudkvarter september 1943 - mai 1945
Landstads vei 1 Bustad for Henry Rinnan august 1941 - mai 1945
Olav Tryggvasons gate 1 Dekkadresse sommaren 1943 - mai 1945
Prinsens gate 16 Dekkadresse hausten 1942 - mai 1945
Prinsens gate 37 Hovudkvarter april - september 1943
Nord-Trøndelag
Steinkjer Dahls kafé Verving av agentar januar 1942

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Ingebrigt Østness
Arne Eldøen
Per Wiik
Arne Aagren
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Sigurd Rivrud
Birger Olsen
Kåre Martinsen
Ivar Grande
Harald Grøtte
Kitty Grande
Karl Dolmen

Aksel Mære
Ragnhild Strøm
Osvald Lyngstad
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Ole Rygh
Henry Skjelstad
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Hans Egeberg

Olga Marie Sørensen
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Harry Rønning
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad