Henry Skjelstad

Gisle Rinnan
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Inga Lerfald
Per Bergeen

Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm

Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Kristian Randahl
Aksel Mære
Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Karin Dillner Olsson

Sigurd Rivrud
Henry Rinnan

Harry Rønning
Hans Egeberg
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Ruth Rognes
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen
Alf Nilsen Aune
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Kåre Martinsen
Per Wiik
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Ingvar Aalberg

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
• 1915-40
• 1940-41
• 1942-43
• 1943
• 1943-44
• 1944-45
• 1945-
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Historie

Frå juni 1940 var Henry Rinnan sjølstendig agent for Gestapo som V-mann (Vertrauensmann) 1. Ved årsskiftet 1941-42 engasjerte han dei første medarbeidarane. Sonderabteilung Lola vart etablert i mars 1942. Arbeidet til banden skifta gradvis karakter ettersom tida gjekk.

Inndelinga frå 1942 og utover følgjer boka Kvinnene i Rinnanbanden. Det meste av informasjonen er henta frå denne (her i sterkt komprimert form), men supplert med opplysningar som var mindre relevante for bokprosjektet.

Før Rinnanbanden:
1915-1940 Forhistoria
juni 1940 - desember 1941 V-mann 1, Lola
Rinnanbanden:
januar 1942 - februar 1943 Etterretning
februar - oktober 1943 Etterretning og tortur
oktober 1943 - mai 1944 Etterretning, tortur og drap
mai 1944 - mai 1945 Etterretning, tortur, drap og militære aksjonar
frå mai 1945 Etterkrigstid

 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Ingvar Aalberg
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Wiik
Kåre Martinsen
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Alf Nilsen Aune
Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Ruth Rognes
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Hans Egeberg
Harry Rønning

Henry Rinnan
Sigurd Rivrud

Karin Dillner Olsson
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan
Aksel Mære
Kristian Randahl
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Gunlaug Dundas

Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Ivar Grande
Karl Dolmen

Per Bergeen
Inga Lerfald
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Gisle Rinnan

Henry Skjelstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad