Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Ole Rygh
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Martin Haugan
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Morten Mortensen

Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Egil Sivertsen
Harry Hofstad
Ingrid Eldøen

Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Trond Kvaale
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Harald Grøtte
Arne Aagren
Per Asbjørn Erstad
Aksel Mære
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Rolf RinnanGunlaug Dundas
Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Solveig Kleve
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Kitty Grande
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Kjelder

Dette er kjeldene til boka Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (Det Norske Samlaget 2011). Materiale som er tilgjengelig på internettet, er merka med pdf-symbol eller jordklode.


Litteratur, DVD og TV-program


Adresseavisen, diverse artiklar.

Aftenposten, diverse ariklar.

Akselsen, Fredrik Horn og Christian Falch: Landssvik og sabotasje – Kampen om Thamshavnbanen (Gammaglimt 2010).

Alming, Knut (mfl.): Holdningskamp og motstandsvilje. NTH under krigen 1940–1945 (Tapir forlag 1995).

Andersson, Helge Wessel: Berg skole 50 år 1931–1981.

Arbeider-Avisa, diverse artiklar.

Bakken, Liv: Where Did They Come From? Why Did They Leave? Who Are We? (2004)

Borgan, Bjarne: Viknaboka (Vikna historielag 1969).

Borke, Lars: Henry Rinnan – fattigungen som tok hämd och blev tysk mästeragent i ockuperat Norge (eige forlag 2006, 1. utgåve utgitt 2005).

Bråten, Beret: Kvinner som svek (udatert artikkel, kilden.forskningsradet.no).

Børsum, Lise: Fange i Ravensbrück (1946, Gyldendal 2007).

Christensen, Christian: Handskrive notat (16.8.1989).

Dagsposten, diverse artiklar.

Den norske kvinne (illegal avis, nr. 1–2 1943).

Domsprotokoll 1 og 2, sjå under arkiv: Riksarkivet og Statsarkivet.

Einarsen, Ingrid: Hushjelpens håndbok (Oslo kommunale yrkesskurser 2. opplag 1943).

Ekman, Stig og Ole Kristian Grimnes: Broderfolk i ufredstid. Norsk-svenske forbindelser under annen verdenskrig (Universitetsforlaget 1991).

Espnes, May K. og Ivar M. Johansen: Englandsfarten, fortellinger fra Dyrøya 1940–1945 (Arrangementskomiteen for englandsfartens 50-års minne 1994).

Flyum, Ola: Forfulgt, overvåket, forrådt og fengslet (intervju med Arne Lund, Adresseavisen 12.6.1993).

Flyum, Ola: Overlevde møtet med Rinnan (intervju med Arne Lund, Adresseavisen 19.6.1993).

Flyum, Ola: Sjonglørene (Aschehoug 1997).

Flyum, Ola og Stein Slettebakk Wangen: Rinnans testamente (Aschehoug 2007).

Flyum, Ola: En ond historie (TV-dokumentar, NRK 2011).

Flønes, Olav og Ole Skirstad: Partisaner, soldater og SD (A. Holbæk Eriksen & Co 1945).

Garvik, Olav: Fryktet skandale – farskap ble kjent (artikkel i Bergens Tidende 23.9.2007).

German Military Dictionary (US War Department 1944).

Giertsen, Børre R.: Norsk Fangeleksikon. Grinifangene (Cappelen 1946).

Gjems-Onstad, Erik: LARK. Milorg i Trøndelag 1940–1945 (Midt-Norge forlag 1990).

Gjendem, Per: Tre legender, Nicolai Martin Fugleseth, Anton Gerhard Fugleseth og Gustav Fugleseth (udatert artikkel).

Grøneng, Klaus: Rinnanbanden (eige forlag 1950, Midt-Norge forlag 1995).

Hagesæther, Pål V.: Gift deg proforma i dag – og bli helt i morgen (Samtiden nr. 2 2005).

Hansson, Per: – og tok de enn vårt liv. Sagaen om Morset-familien (Gyldendal 1963/2005).

Hansson, Per: Hvem var Henry Rinnan? (Gyldendal 1972).

Hattrem, Erik: Moldes ukjente krigshelt (artikkel i Avisa Romsdal 27.5.2008).

Haraldstad, Arne R.: Arbeidstjenestens organisasjon i Norge 1940–1945 (Norgesdokumentasjon, udatert).

Holand, Arnfinn: Leka under krigen (Leka bygdemuseumslag 1995).

Hortmann, Asbjørn: 60 år siden Majavatntragedien (Friheten 2002).

Isaksen, Freda: Freda Isaksen's Stories (1986).

Jacobsen, Odd W.: Krig, kamp, fangenskap (Friheten 2001).

Jensen, Johan O.: I seng med fienden (kronikk, Adresseavisen 6.11.2009).

Johnsen, Ove: Føreropplæringen i Nasjonal Samling under okkupasjonen (Norgesdokumentasjon 1996).

Johnsen, Ove: Hirdutdannelsen under okkupasjonen (Norgesdokumentasjon, udatert).

Johnsen, Thoralf: Vikna-saken (Det nordenfjeldske forlag 1967).

Kaldal, Ingar: Veit og gate (Trøndelag folkemuseum og Universitetsforlaget 1997).

Kapskarmo, Arnulf: Begynnelsen og slutten på motstandsarbeidet i Grane (Far etter fedrane, årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal, Vefsn museum 1988).

Kott, Matthew og Bernt Rougthvedt: Kongsvinger: Politiutdannelse eller opplæring i folkemord (artikkel i Fortid, historistudentenes tidsskrift UiO nr. 2 2009).

Kringstad, Hans: Angrer ingen ting (intervju med Kitty Fitte, VG 11.1.1996).

Krogstad, John Atle: Kommunistene i Trøndelag 1936–45. Kamp mot krig og fascisme (hovudoppgåve, Universitetet i Trondheim 1975).

Krogstad, John Atle: NKP og NKU i Trøndelag i perioden 1936–45. Kamp mot krig og fascisme (1995, artikkel).

Langaas, Lorentz E.: Dagbok fra 23. mars 1940 til 22. juni 1945 (upublisert).

Larsen, Stein Ugelvik, Beatrice Sandberg og Volker Dahm (redaktørar): Meldungen aus Norwegen 1940–1945 (Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008).

Lein, Magne: Radioagentene i Trøndelag (Tapir akademiske forlag 2006).

Leirdal, Aina Thiis: Ainas dagbok (Strindheim trykkeris forlag 1990).

Lippe, Bente: Du skal tro at du er noe (intervju med Eli Aanjesen, Klassekampen 4.4.1981).

Lorenz, Einhart: Fangekategoriene i leirene (udatert artikkel, HL-senteret).

Lyng, John: Forræderiets epoke (P.F. Steensballes Boghandels Eftg. 1948).

Løfsnes, Knut: Motstandsmann og politiker (Gyldendal 1991).

Moan, Johan: Rømte frå Rinnan (Snøfugl forlag 1980).

Moland, Arnfinn: Over grensen? (Orion forlag 1999).

Møre og Romsdal fylkes adressebok (Moe og Co, ulike årgangar).

Nidaros, diverse artiklar.

Nielsen, Alf: Jeg var Rinnans fange (Orion forlag 2007).

Nielsen, Rolf Collin: Min beretning (publisert privat 1998).

Nilsen, Bjørn: altså egentlig n’ Nekolai (Steinbit forlag 2006).

Nilsen, Bjørn: Skyggespill (TV-serie, NRK 1996).

Nilsen, Thomas: Antisemittisme og antijudaisme i Vestfold 1918-1942 (Det teologiske Menighetsfakultet 2010).

Nilssen, Trond Risto og Jon Reitan: Falstad. Nazileir og landssvikfengsel (Tapir akademiske forlag 2008).

Nord-Trøndelag fylkes adressebok (Moe og Co, ulike årgangar).

Nordmenn – kjemp for Norge (udatert vervebrosjyre, trulig 1941 eller 1942)

Norges bebyggelse (Faglitteratur 1977).

Norsk biografisk leksikon (Kunnskapsforlaget 1999–2005).

Norsk krigsleksikon 1940–1945 (Cappelen 1995).

Norsk Tidend (Den kgl. norske regjerings informasjonskontor, London).

NOU 1997–22: Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig.

Ottosen, Kristian: Kvinneleiren. Historien om Ravensbrück-fangene (Aschehoug 1991).

Ottosen, Kristian: Nordmenn i fangenskap 1940–1945 (Universitetsforlaget 2004).

Parow, Ernst: Mellom barken og veden (eige forlag 1998).

Paulssen, Rolf Bjerke: Trefningene ved Buahaugen og Rabalen (Vangsjøen vel 2005).

Pedersen, Terje A.: Tyskerjentene i Norge. Reaksjoner og klippeaksjoner, 1940–1946 (masteroppgåve, Universitetet i Oslo 2006).

Pryser, Tore: Hitlers hemmelige agenter (Universitetsforlaget 2001).

Pryser, Tore: Kvinner i hemmelige tjenester (Cappelen 2007).

Reitan, Jon: Jødene fra Trondheim (Tapir Akademisk Forlag 2005).

Reglement for opptakelse som frivillig i Waffen-SS (Rgt. Nordland) og i Den norske Legion (udatert, trulig 1941).

Rettsreferatet, Det stenografiske, sjå under arkiv: Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Rustad, Unni: Eli Aanjesen (artikkel, 2006).

Rustad, Unni: Guri Tambs-Lyche (artikkel, 2006).

Rygg, Odd: Flukt (eige forlag, trulig 1993).

Rød, Per O.: Skaunaboka bind 1 (Skaun kommune 1976).

Sandnes, Vera Strand: Den norske jentehirden 1940–45 (Norgesdokumentasjon, udatert).

Sivertsen, Aage Georg: Rinnan – et nærbilde (Universitetsforlaget 1995).

Statistikk over landssvik 1940–45 (Statistisk sentralbyrå 1954).

Statistiske oversikter 1948 (Statistisk sentralbyrå 1949).

Stendahl, Bjørn: Sigarett stomp. Jazz i Norge 1940–1950 (Norsk jazzarkiv 1991).

Store norske leksikon (nettutgåva).

Sæther, Einar og Svein: XU: i hemmeleg teneste 1940–45 (3. utgåva, Samlaget 2007). 1. utgåva 1995:

Sæther, Else og Terje Thingvold: Marka og hyttene under okkupasjonen (artikkel, Årbok 2005, Romsdalsmuseet).

Sæther, Ivar: Krigen i Isfjorden, Åndalsnes og Dombås gjenopplevet i minnet (artikkel, Romsdal Sogelags årsskrift 2000).

Sør-Trøndelag fylkes adressebok (Moe og Co, ulike årgangar).

Sørli, Kjell og Odd: Et kors i din panne (upublisert 1945, Norges Hjemmefrontmuseum).

Sveriges dödbok 1901–2009 (DVD, Sveriges Släktforskarförbund 2010).

Thingvold, Terje (red.): Hyttene i Moldemarka, fra vest til øst (artikkel, Årbok 2005, Romsdalsmuseet).

Trondheim adressebok/Trondhjems adressebok (Moe og Co, ulike årgangar).

Ulstein, Ragnar: Englandsfarten 1–2 (2. utgåva, Samlaget 1979).

Ulstein, Ragnar: Svensketrafikken 1–3 (Samlaget 1974, 1975, 1977).

Ustad, Willy: «De skulle vært skutt, alle sammen!» (kronikk, Adresseavisen 13.11.2009).

Veum, Erik: De som falt (NRK Aktivium 2009).

Veimo, Morten: Verdalsboka. Krig, okkupasjon, motstand: Verdal 1940–1945 (1987).

Vaale, Lars-Erik: Dommen til døden. Dødsstraffen i Norge 1945–50 (Pax 2004).

Wagnild, Anne-Kathrine: Et dobbelt svik? Tyskerjentene sett i lys av nasjonalitet og seksualitet (hovudoppgåve, NTNU 2010).

Ward, Geoff og Else: The Tempsford Taxis, Egil Sandberg, Per Hysing-Dahl (udatert artikkel).

Wiik, Per: fem artiklar om Rinnan-saka (Folk og Land 1957).

Aandahl, Erik: Politifullmektig i Molde – fange på Falstad (artikkel, Romsdal Sogelags årsskrift 1988).

Aanjesen, Eli: I solkorsets tegn (kronikk, Dagbladet 1.1.1981).

Aasen, John A.: Våpenlagring, angiveri og arrestasjon i Isfjorden og Åndalsnes i 1940 (artikkel, Romsdal Sogelags årsskrift 2000).


Nettsider


Arkivverket
Håndbok for Riksarkivet
Skannede kirkebøker (database)
Tyske anlegg og tyskerarbeid (artikkel)
Vidkun Quislings andre regjering. Beslutninger og tillegg 1942 (protokoll)

Bibsys

Bjærum AS (ikkje lenger aktiv nettside)
Historien (artikkel om Asg. Bjærums Trykkeri)

Det jødiske museum i Trondheim
Skutt for «tysk-fiendtlige uttalelser» (artikkel)

Digitalarkivet
Dødsfall i Norge 1995–april 2001 (1947–2001) (database)
Folketeljinga frå 1900 (database)

DIS Norge
Gravminner i Norge (database)

drevja.com
Feil på Falstadsenterets nettsider (artikkel)

Falstadsenteret
Falstads krigshistorie (artikkel)

Foreningen gamle Steinkjer

Forsvaret

Freda Isaksen's Stories

Friheten (Norges Kommunistiske Parti)

Frostating lagmannsrett
Tinghuset (artikkel)

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter)

Kilden (Informasjonssenter for kjønnsforskning)

Lexikon der Wehrmacht

NKP Midt-Norge

Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945 (inkludert diskusjonsforum)

Norge: Krig. Motstand. Fred.

Norges Kommunistiske Parti

Norsk biografisk leksikon

Oladalens Venner
Alliert landgang? (artikkel)

Orkanger historie, Orkdal historielag
Bombing eller sabotasje (artikkel)

oslogjengen.no
Medlemmene. Arthur Pevik

pergjendem.com

portretter.no (Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning)

regjeringen.no
Okkupasjonsberedskap, tidligere «Stay behind» (Pressemelding frå Forsvarsdepartementet 24.11.1995)

singsaker.no
Singsaker studenterhjem: Historie

Store norske leksikon

Statistisk sentralbyrå
Folkemengde i viktige aldersgrupper. 1845–2005
Folketellingen i Norge 3. desember 1946, hefte 3 og hefte 5
Lønn per normalårsverk, 1930–2009 nominelt og reelt. Gjennomsnitt for næringar
Månedslønn for hushjelp med kost og losji, etter alder 1914–1948
Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. 1940–1998

Steinkjerleksikonet

svenskafrivilliga.com

trondheimsbilder.no


Arkiv


Byarkivet i Trondheim
Folketeljingar for Trondheim og Strinda 1939–1944
Oppgjørskontoret
Trondhjems magistrat/Finansrådmannen 1824–1956:
    – Beslagleggelser (tyske)
    – Div. dokumenter ang. beslagleggelse av fast eiendom m.v.

Norges Hjemmefrontmuseum
Arkiv for Forsvarets Overkommandos 2. kontor (FO II)
Arkiv for Forsvarets Overkommandos 4. kontor (FO IV)
Arkiv for Special Operations Executive (SOE)

Stiftelsen Falstadsenteret
Fangekort (Haftkarte)
Opplysningar frå fangeprotokollar

Riksarkivet
Domsprotokollen, rettssaka mot andre pulje av Rinnan-banden (Domsprotokoll 2)
Flyktningrapportar frå mottakssentralen i Kjesäter, Sverige
Landssviksaker

Statsarkivet i Trondheim
Arbeidsgivarprotokollar, Orkdal og Steinkjer
Arkiv for Frostating lagmannsrett
Arkiv for Trondheim politikammer
Domsprotokollen, rettssaka mot første pulje av Rinnan-banden (Domsprotokoll 1)
Klokkarbok, Nidaros Domkirkes Menighet

NTNU Universitetsbiblioteket, Krigstidsarkivet
Det stenografiske rettsreferatet frå Rinnan-saka
Den norske kvinne (illegal avis, nr. 1–2 1943)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Kitty Grande
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Solveig Kleve
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik
Gunlaug DundasRolf Rinnan

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Aksel Mære
Per Asbjørn Erstad
Arne Aagren
Harald Grøtte
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Trond Kvaale
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan

Ingrid Eldøen
Harry Hofstad
Egil Sivertsen
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse

Morten Mortensen
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Martin Haugan
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Ole Rygh
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad