Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Karin Dillner Olsson

Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse

Martin Haugan
Birger Olsen
Gunlaug Dundas
Olga Marie Sørensen
Rolf Sevaldsen
Solveig Kleve

Karl Dolmen
Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Aksel Mære
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Kristian Randahl
Per Bergeen
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ivar Grande
Harry Rønning
Ingeborg Schjevik
Trond Kvaale
Egil Sivertsen
Arne Aagren

Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Per Wiik
Hans Egeberg
Ingebrigt Østness


Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
• Nasjonalsosialistar
• Okkupantar
• Negative agentar
• Jøssingar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Andre aktørar

Nasjonalsosialistar
På det meste var 43 400 personar med i Nasjonal Samling. Somme av partimedlemmane og sympatisørane var aktørar i spelet omkring Rinnanbanden.

Okkupantar
Norske agentar på tysk side var underlagt etterretningsorganisasjonane Sicherheitsdienst og Abwehr.

Negative agentar
Mange trudde at dei arbeidde for den norske motstandsrørsla, men var i realiteten ein del av nettverket til Henry Rinnan.

Jøssingar
Nordmenn som tok klart standpunkt mot tyskarane og Nasjonal Samling vart kalla «jøssingar».


Lenker frå denne sida:

Abwehr
Henry Rinnan
Jøssingar
Nasjonal Samling
Nasjonalsosialistar
Negative agentar
Okkupantar
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune


Ingebrigt Østness
Hans Egeberg
Per Wiik
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen

Arne Aagren
Egil Sivertsen
Trond Kvaale
Ingeborg Schjevik
Harry Rønning
Ivar Grande
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Per Bergeen
Kristian Randahl
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen
Karl Dolmen

Solveig Kleve
Rolf Sevaldsen
Olga Marie Sørensen
Gunlaug Dundas
Birger Olsen
Martin Haugan

Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus

Karin Dillner Olsson
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad