Aksel Mære
Hans Egeberg
Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Johannes Karlsen
Ruth Rognes
Dyre Wisløff Halse
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Hans Berg Svendsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Bjarne Jenshus

Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Henry Rinnan
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen

Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm

Trond Kvaale
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Per Bergeen
Solveig Kleve
Alf Nilsen Aune
Harry Hofstad
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


AKSEL MæRE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Harry Hofstad
Alf Nilsen Aune
Solveig Kleve
Per Bergeen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Ingvar Aalberg
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Trond Kvaale

Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh

Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Henry Rinnan
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness

Bjarne Jenshus

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Hans Berg Svendsen
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Dyre Wisløff Halse
Ruth Rognes
Johannes Karlsen
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Harald Grøtte
Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Aksel Mære


1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad