Osvald Lyngstad
Inga Lerfald
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen
Odd Urstrømmen
Rolf Rinnan
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Aksel Mære
Arne Aagren
Karin Dillner Olsson
Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Trond Kvaale


Olaus Salberg Hamrum
Birger Olsen
Harald Grøtte
Hans Egeberg

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Kitty Grande
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen

Per Wiik

Odd Ivan Bjerkan
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


DYRE WISLøFF HALSE

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Odd Ivan Bjerkan

Per Wiik

Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Kitty Grande
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Hans Egeberg
Harald Grøtte
Birger Olsen
Olaus Salberg Hamrum


Trond Kvaale

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Karin Dillner Olsson
Arne Aagren
Aksel Mære
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Rolf Rinnan
Odd Urstrømmen
Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Inga Lerfald
Osvald Lyngstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad