Martin Haugan
Trond Kvaale
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Rolf Sevaldsen

Inga Lerfald


Harald Grøtte
Dyre Wisløff Halse
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Harry Rønning
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Ivar Grande
Karl Dolmen

Osvald Lyngstad
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Birger Olsen

Olaus Salberg Hamrum
Rolf Rinnan
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ole Rygh
Ingeborg Schjevik
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Gunlaug Dundas
Solveig Kleve
Odd Ivan Bjerkan
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Skjelstad

Fødd i Oslo 25.6.1914, død 25.12.1999. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå februar til juni 1943. Dom 5 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Odd Ivan Bjerkan
Solveig Kleve
Gunlaug Dundas
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Ingeborg Schjevik
Ole Rygh
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Birger Olsen
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Osvald Lyngstad

Karl Dolmen
Ivar Grande
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Harry Rønning

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Dyre Wisløff Halse
Harald Grøtte


Inga Lerfald

Rolf Sevaldsen
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Trond Kvaale
Martin Haugan
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad