Olga Marie Sørensen
Arne Eldøen

Johannes Karlsen
Ragnhild Strøm
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Hans Berg Svendsen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Kitty Grande
Trond Kvaale
Dyre Wisløff Halse
Svein Syvertsen
Henry Rinnan

Karin Dillner Olsson
Bjarne Jenshus
Per Asbjørn Erstad
Henry Skjelstad
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande
Ingrid Eldøen
Karl Dolmen
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Hans Egeberg
Ruth Rognes
Birger Olsen
Martin Haugan
Ingebrigt Østness
Gisle Rinnan
Harry Hofstad
Rolf Rinnan
Aksel Mære

Ole Rygh
Harald Grøtte
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harry Rønning
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Odd Urstrømmen


Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kåre Martinsen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


INGRID ELDøEN

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.

Kåre Martinsen
Arne Aagren
Gunlaug Dundas


Odd Urstrømmen
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Harry Rønning
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Harald Grøtte
Ole Rygh

Aksel Mære
Rolf Rinnan
Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Ingebrigt Østness
Martin Haugan
Birger Olsen
Ruth Rognes
Hans Egeberg
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Karl Dolmen
Ingrid Eldøen
Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Henry Skjelstad
Per Asbjørn Erstad
Bjarne Jenshus
Karin Dillner Olsson

Henry Rinnan
Svein Syvertsen
Dyre Wisløff Halse
Trond Kvaale
Kitty Grande
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Hans Berg Svendsen
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Ragnhild Strøm
Johannes Karlsen

Arne Eldøen
Olga Marie Sørensen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad