Per Wiik
Kitty Grande
Ingrid Eldøen
Henry Skjelstad
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen

Kristian Randahl
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Inga Lerfald
Kåre Martinsen
Birger Olsen

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Rolf Rinnan

Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Johannes Karlsen
Odd Urstrømmen

Ingeborg Schjevik
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ole Rygh
Olaus Salberg Hamrum
Trond Kvaale
Martin Haugan
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Harry Rønning
Harald Grøtte
Karl Dolmen
Rolf Sevaldsen

Hans Egeberg

Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Svein Syvertsen
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan

Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Per Bergeen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ingvar Aalberg

Ingvar Aalberg vart fødd i Sparbu i Nord-Trøndelag 7.7.1903.

Ingvar Aalberg måtte avbryte folkeskolen etter fem år fordi han hadde vanskar med å følgja undervisninga. Under rettssaka hevda dei sakkyndige at han hadde ein IQ som svara til ei utvikling som hos eit barn på ni og eit halvt år. Aalberg meinte sjøl at resultatet var sterkt prega av den dårlige psykiske tilstanden hans under opphaldet i fengslet. Vitne som hadde møtt Aalberg i okkupasjonsåra og trudde han var motstandsmann, fekk aldri inntrykk av at det var noko i vegen med intelligensen. Han hadde eit godslig og sympatisk vesen, var pratsam og hadde lett for å opprette kontakt med folk. Dessutan, sa Rinnan, var han den i banden som var lettast å leie.

Aalberg hadde kameratar i NS og vart sjøl medlem etter å ha blitt rive med av ein propagandatale våren 1941, men han var ingen engasjert nazist og hadde i liten grad politiske synspunkt. Hausten 1941 fekk han arbeid hos ein norsk entreprenør som var med på å bygge ut militærleiren Steinkjersannan for tyskarane.

Aalberg vart verva av Henry Rinnan i januar 1942 på Dahls kafé på Steinkjer, til ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Sunnmøre til England. Saman med Bjarne Jenshus infiltrerte han ei gruppe flyktningar i Ålesund, mens Ragnhild Strøm fungerte som kurer. 52 personar vart arresterte, 22 av desse dødde i fangenskap.

Etter aksjonen i Ålesund fekk Jenshus og Aalberg 700 kroner kvar som vederlag for innsatsen. I motsetning til Bjarne Jenshus, heldt Ingvar Aalberg fram som medlem av Sonderabteilung Lola heilt fram til den tyske kapitulasjonen.

Ingvar Aalberg var gift og hadde fire barn. Dette visste ikkje den ti år yngre Ildri L. som han gjekk inn i eit forhold til våren 1942. Gjennom Aalberg vart også ho for ein kort periode tilsett i Sonderabteilung Lola.

Vurderinga til dei psykiatrisk sakkyndige gjorde at lagmannsretten under tvil dømte Ingvar Aalberg til tvangsarbeid på livstid, i staden for dødstraff.

I rettssalen: Ingvar Aalberg (2) og Bjarne Jenshus (3).


Lenker frå denne sida:

Bjarne Jenshus
Henry Rinnan
Ildri L
Ragnhild Strøm
Sonderabteilung Lola
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad
Arne Aagren

Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Svein Syvertsen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen

Hans Egeberg

Rolf Sevaldsen
Karl Dolmen
Harald Grøtte
Harry Rønning
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Martin Haugan
Trond Kvaale
Olaus Salberg Hamrum
Ole Rygh
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik

Odd Urstrømmen
Johannes Karlsen
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Aksel Mære
Ingvar Aalberg

Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Birger Olsen
Kåre Martinsen
Inga Lerfald
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Kristian Randahl

Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Henry Skjelstad
Ingrid Eldøen
Kitty Grande
Per Wiik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad