Ole Rygh
Kitty Grande

Martin Haugan
Olaus Salberg Hamrum
Hans Egeberg
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Gunlaug Dundas
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve

Trond Kvaale
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Per Wiik
Karl Dolmen
Gisle Rinnan
Hans Berg Svendsen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Morten Mortensen
Kristian Randahl

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Per Bergeen
Harry Hofstad
Henry Rinnan

Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Bjarne Jenshus
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad

Inga Lerfald
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Per Asbjørn Erstad
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Ivar Grande

Ivar Grande vart fødd i Vikna 28.4.1911 og vart likvidert av Heimefronten i Ålesund 11.12.1944.

Han hadde examen artium, handelsskole, Feltartilleriets befalskole og Statens Politiskole. Ved årsskiftet 1936–37 vart han tilsett som konstabel ved ordenspolitiet i Trondheim. Grande hadde tillitsverv i idrettsrørsla og er omtalt som personlig sympatisk og svært populær. I desember 1940 fekk han medlemskap i Nasjonal Samling.

Det er usikkert når Ivar Grande innleidde eit intimt forhold til Kitty Lorange. Trulig var det kort tid etter at ektemannen hennes meldte seg til innsats på austfronten i juni 1941. Forholdet førte til at Grande vart skild. Ved årsskiftet 1941-42 leigde Ivar Grande eit rom hos mor til Kitty Lorange, Olga Marie Sørensen, i Innherredsveien 125.

Ved årsskiftet 1941-42 vart Grande tilsett i det nyoppretta Grensepolitiet, men vart sagt opp i mars 1942. Av Sicherheitsdienst-offiseren Eduard Boesten vart han plukka ut til stillinga som nestkommanderande i Sonderabteilung Lola, og begynte samarbeidet med Henry Rinnan i mai 1942.

Etter at Rinnanbanden tok i bruk såkalla skjerpa forhør frå februar 1943, vart Ivar Grande ein av dei mest aktive torturistane. Fram til sommaren 1944 var han den viktigaste medarbeidaren til Henry Rinnan, men gradvis utvikla det seg ein konflikt. Det voks fram ein opposisjon i organisasjonen og her skal Grande ha vore ein sentral aktør. I august 1944 prøvde oppdragsgivarane å løyse problemet gjennom å flytte Ivar Grande til Ålesund. Her fekk han i oppgåve å bygge opp ei liknande etterretningsgruppe.

I desember 1944 vart Ivar Grande likvidert mens han etter arbeidstid sykla heim til bustaden ved Klokkarsundet.


Lenker frå denne sida:

Eduard Boesten
Henry Rinnan
Innherredsveien 125
Kitty Lorange
Olga Marie Sørensen
Opposisjon
Sicherheitsdienst
Skjerpa forhør
Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Per Asbjørn Erstad
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Inga Lerfald

Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Bjarne Jenshus
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud

Henry Rinnan
Harry Hofstad
Per Bergeen
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Kristian Randahl
Morten Mortensen
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Hans Berg Svendsen
Gisle Rinnan
Karl Dolmen
Per Wiik
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Trond Kvaale

Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Gunlaug Dundas
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Hans Egeberg
Olaus Salberg Hamrum
Martin Haugan

Kitty Grande
Ole Rygh
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad