Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Kitty Grande
Morten Mortensen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning

Svein Syvertsen
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harry Hofstad
Kristian Randahl
Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Henry Rinnan
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Ivar Grande
Sigurd Rivrud
Arne Aagren
Harald Grøtte
Aksel Mære

Alf Nilsen Aune
Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Gisle Rinnan
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen

Ole Rygh

Ingeborg Schjevik
Rolf Sevaldsen
Inga Lerfald
Henry Skjelstad
Olga Marie Sørensen
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Per Wiik

Odd Urstrømmen


Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Karl Dolmen

Karl Dolmen vart fødd i Trondheim 22.3.1923 og dødde 12.5.1945.

Nittenåringen vart verva av Henry Rinnan i mai 1942. Gjennom resten av okkupasjonstida var Karl Dolmen ein av dei nærmaste medarbeidarane til Rinnan. I desember var han med på dei to første likvideringane internt i banden, av Marino Nilsson og Bjarne Kristensen. Dolmen var også ein av dei sentrale torturistane.

7. oktober 1943 vart Karl Dolmen alvorlig skadd da motstandsrørsla gjorde eit mislykka forsøk på å likvidere Henry Rinnan utafor heimen hans i Landstads vei 1. Etter det skal Dolmen ha blitt ein enda meir brutal torturist.

Da Ivar Grande vart fjerna frå oppgåva som nestkommanderande i august 1944, tok Karl Dolmen over.

Den siste tida var Karl Dolmen forlova med bandemedlemmen Ingeborg Schjevik. I mai 1945 mista begge livet under flukt på Inderøya i Nord-Trøndelag. Dei første meldingane gjekk ut på at paret hadde tatt livet av seg med ein handgranat, men dei kan også ha blitt drepne da Dolmen prøvde å kaste granaten mot folk som nærma seg.


Lenker frå denne sida:

Bjarne Kristensen
Henry Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ivar Grande
Landstads vei 1
Marino Nilsson
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness


Odd Urstrømmen

Per Wiik
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Olga Marie Sørensen
Henry Skjelstad
Inga Lerfald
Rolf Sevaldsen
Ingeborg Schjevik

Ole Rygh

Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Gisle Rinnan
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson
Alf Nilsen Aune

Aksel Mære
Harald Grøtte
Arne Aagren
Sigurd Rivrud
Ivar Grande
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Henry Rinnan
Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen
Kristian Randahl
Harry Hofstad
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Svein Syvertsen

Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Morten Mortensen
Kitty Grande
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad