Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Osvald Lyngstad
Ingeborg Schjevik
Per Bergeen


Birger Olsen
Arne Aagren
Ivar Grande
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum
Rolf Sevaldsen
Harry Rønning
Kåre Martinsen
Gisle Rinnan
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen

Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Morten Mortensen
Aksel Mære

Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson

Martin Haugan
Henry Rinnan
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Ole Rygh

Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Egil Sivertsen
Henry Skjelstad
Solveig Kleve
Hans Egeberg
Per Wiik
Harald Grøtte
Odd Urstrømmen

Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Kitty Grande
Gunlaug Dundas
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Morten Mortensen

Fødd i Drammen 29.03.1920, død 26.11.1997. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå november 1944 til februar 1945. Dom 13 år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Gunlaug Dundas
Kitty Grande
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen

Odd Urstrømmen
Harald Grøtte
Per Wiik
Hans Egeberg
Solveig Kleve
Henry Skjelstad
Egil Sivertsen
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus

Ole Rygh
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Henry Rinnan
Martin Haugan

Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl

Aksel Mære
Morten Mortensen
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen

Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Gisle Rinnan
Kåre Martinsen
Harry Rønning
Rolf Sevaldsen
Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Ivar Grande
Arne Aagren
Birger Olsen


Per Bergeen
Ingeborg Schjevik
Osvald Lyngstad
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad