Ivar Grande
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Per Bergeen
Birger Olsen

Inga Lerfald
Rolf Rinnan
Arne Eldøen
Harald Grøtte
Kåre Martinsen

Johannes Karlsen

Martin Haugan
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Trond Kvaale
Karin Dillner Olsson

Hans Berg Svendsen

Morten Mortensen
Kitty Grande
Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Kristian Randahl
Ingebrigt Østness
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Henry Rinnan
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Karl Dolmen

Harry Rønning
Henry Skjelstad
Ingvar Aalberg
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Solveig Kleve
Odd Urstrømmen
Svein Syvertsen
Hans Egeberg
Olga Marie Sørensen
Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Alf Nilsen Aune
Osvald Lyngstad
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingrid Eldøen

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Fredrik Bergeen

Fødd i Oslo 17.11.1919, død 12.7.1947. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april-mai 1944 til februar 1945. Dødsdom.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Ingrid Eldøen
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Osvald Lyngstad
Alf Nilsen Aune
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum
Olga Marie Sørensen
Hans Egeberg
Svein Syvertsen
Odd Urstrømmen
Solveig Kleve
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Ingvar Aalberg
Henry Skjelstad
Harry Rønning

Karl Dolmen
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Henry Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Ingebrigt Østness
Kristian Randahl
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
Kitty Grande
Morten Mortensen

Hans Berg Svendsen

Karin Dillner Olsson
Trond Kvaale
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Martin Haugan

Johannes Karlsen

Kåre Martinsen
Harald Grøtte
Arne Eldøen
Rolf Rinnan
Inga Lerfald

Birger Olsen
Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad