Johannes Karlsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen
Ingeborg Schjevik
Karin Dillner Olsson
Henry Rinnan
Olaus Salberg Hamrum

Per Bergeen
Gunlaug Dundas
Arne Aagren
Kitty Grande
Morten Mortensen
Svein Syvertsen

Dyre Wisløff Halse
Ingrid Eldøen

Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen

Hans Berg Svendsen
Inga Lerfald
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Birger Olsen
Harald Grøtte
Aksel Mære
Gisle Rinnan
Solveig Kleve
Kristian Randahl
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Martin Haugan
Ragnhild Strøm
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Trond Kvaale
Rolf Sevaldsen
Hans Egeberg

Odd Ivan Bjerkan

Ingvar Aalberg
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Henry Skjelstad
Per Wiik

Ingebrigt Østness
Kåre Martinsen
Karl Dolmen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Per Sigurd Wiik

Fødd i Trondheim 8.4.1922, død 6.3.1994. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå mai-juni 1943 til årsskiftet. Livsvarig, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Karl Dolmen
Kåre Martinsen
Ingebrigt Østness

Per Wiik
Henry Skjelstad
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Ingvar Aalberg

Odd Ivan Bjerkan

Hans Egeberg
Rolf Sevaldsen
Trond Kvaale
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Ragnhild Strøm
Martin Haugan
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Kristian Randahl
Solveig Kleve
Gisle Rinnan
Aksel Mære
Harald Grøtte
Birger Olsen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Inga Lerfald
Hans Berg Svendsen

Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus

Ingrid Eldøen
Dyre Wisløff Halse

Svein Syvertsen
Morten Mortensen
Kitty Grande
Arne Aagren
Gunlaug Dundas
Per Bergeen

Olaus Salberg Hamrum
Henry Rinnan
Karin Dillner Olsson
Ingeborg Schjevik
Arne Eldøen
Harry Hofstad
Johannes Karlsen
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad