Per Bergeen
Per Asbjørn Erstad
Rolf Rinnan
Harald Grøtte
Harry Rønning
Henry Rinnan
Ingrid Eldøen
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Aksel Mære
Birger Olsen
Kristian Randahl
Gisle Rinnan
Harry Hofstad

Kitty Grande

Hans Egeberg
Trond Kvaale
Inga Lerfald


Solveig Kleve
Morten Mortensen
Martin Haugan
Arne Eldøen
Dyre Wisløff Halse
Karin Dillner Olsson
Ivar Grande

Bjarne Jenshus
Sigurd Rivrud
Gunlaug Dundas
Ruth Rognes
Ole Rygh
Johannes Karlsen
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Ragnhild Strøm
Per Wiik
Karl Dolmen
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Olaus Salberg Hamrum
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Rolf Rinnan

Fødd i Levanger 28.8.1925, død 30.8.1966. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå nyåret 1944 til mai 1945. Dom 3 ½ år.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Olaus Salberg Hamrum
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Karl Dolmen
Per Wiik
Ragnhild Strøm
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Johannes Karlsen
Ole Rygh
Ruth Rognes
Gunlaug Dundas
Sigurd Rivrud
Bjarne Jenshus

Ivar Grande
Karin Dillner Olsson
Dyre Wisløff Halse
Arne Eldøen
Martin Haugan
Morten Mortensen
Solveig Kleve


Inga Lerfald
Trond Kvaale
Hans Egeberg

Kitty Grande

Harry Hofstad
Gisle Rinnan
Kristian Randahl
Birger Olsen
Aksel Mære
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Ingrid Eldøen
Henry Rinnan
Harry Rønning
Harald Grøtte
Rolf Rinnan
Per Asbjørn Erstad
Per Bergeen

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad