Harry Hofstad
Bjarne Jenshus
Arne Eldøen
Trond Kvaale
Aksel Mære
Karl Dolmen
Dyre Wisløff Halse
Martin Haugan
Henry Rinnan
Solveig Kleve

Olaus Salberg Hamrum
Harry Rønning
Rolf Rinnan
Johannes Karlsen
Gisle Rinnan
Per Wiik
Ruth Rognes
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Kitty Grande
Rolf Sevaldsen
Svein Syvertsen
Ivar Grande

Kåre Martinsen
Hans Egeberg
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen
Ingrid Eldøen
Ingvar Aalberg
Kristian Randahl
Gunlaug Dundas
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen
Sigurd Rivrud

Ole Rygh
Hans Berg Svendsen
Ingeborg Schjevik
Per Asbjørn Erstad
Egil Sivertsen


Ragnhild Strøm

Inga Lerfald

Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Per Bergeen
Harald Grøtte
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Sigurd Rivrud

Fødd i Tinn 2.6.1921, død 7.1.2000. Frontkjempar. Tilsett i Sonderabteilung Lola frå april til mai 1945. Livstidsdom, nedsett frå dødsdom av Høgsterett.


Lenker frå denne sida:

Sonderabteilung Lola
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Harald Grøtte
Per Bergeen
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen

Inga Lerfald

Ragnhild Strøm


Egil Sivertsen
Per Asbjørn Erstad
Ingeborg Schjevik
Hans Berg Svendsen
Ole Rygh

Sigurd Rivrud
Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Gunlaug Dundas
Kristian Randahl
Ingvar Aalberg
Ingrid Eldøen
Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Hans Egeberg
Kåre Martinsen

Ivar Grande
Svein Syvertsen
Rolf Sevaldsen
Kitty Grande
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Ruth Rognes
Per Wiik
Gisle Rinnan
Johannes Karlsen
Rolf Rinnan
Harry Rønning
Olaus Salberg Hamrum

Solveig Kleve
Henry Rinnan
Martin Haugan
Dyre Wisløff Halse
Karl Dolmen
Aksel Mære
Trond Kvaale
Arne Eldøen
Bjarne Jenshus
Harry Hofstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad