Kitty Grande
Olga Marie Sørensen
Gisle Rinnan
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Aksel Mære
Gunlaug Dundas
Per Wiik
Inga Lerfald
Olaus Salberg Hamrum

Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen
Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Bjarne Jenshus
Egil Sivertsen
Ragnhild Strøm
Ivar Grande
Martin Haugan
Odd Urstrømmen
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Morten Mortensen
Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ruth Rognes
Ingrid Eldøen
Ingeborg Schjevik

Trond Kvaale
Harald Grøtte
Rolf Sevaldsen
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad

Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Svein Syvertsen
Per Bergeen

Hans Egeberg

Osvald Lyngstad
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
• Kvinnene
• Dødsdommar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar LindMedlemmar

Henry Rinnan

Henry Oliver Rinnan vart fødd 14.5.1915 og vart avretta på Kristiansten festning i Trondheim 1.2.1947.

Han var son av ein skomakar og den eldste av ni søsken, åtte levde opp. To av brørne vart medlemmar av Rinnanbanden, ein annan var aktiv i motstandsarbeidet.

Ei dominerande oppfatning har vore at skomakarsonen frå Levanger hadde ein ulykkelig barndom prega av fattigdom og mobbing. Sterkast farga er framstillinga i boka Hvem var Henry Rinnan? av Per Hansson (1972). Seinare har familiemedlemmar og kjente moderert dette. Ut frå kjeldene er det vanskelig å sjå at det er grunnlag for å hevde at det var eit ønske om å ta hemn for ein traumatisk oppvekst som gjorde ein ung mann til landssvikar, torturist og drapsmann.

Sist i juni 1940 vart Henry Rinnan verva som agent for den tyske etterretningstenesta Sicherheitsdienst.

(Meir informasjon kjem.)


Lenker frå denne sida:

Rapport til Gestapo 2. september 1941
Rapport til Gestapo 21. august 1941
Sicherheitsdienst
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan
Osvald Lyngstad

Hans Egeberg

Per Bergeen
Svein Syvertsen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen

Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Rolf Sevaldsen
Harald Grøtte
Trond Kvaale

Ingeborg Schjevik
Ingrid Eldøen
Ruth Rognes
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen
Morten Mortensen
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Odd Urstrømmen
Martin Haugan
Ivar Grande
Ragnhild Strøm
Egil Sivertsen
Bjarne Jenshus
Ole Rygh
Sigurd Rivrud
Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson

Olaus Salberg Hamrum
Inga Lerfald
Per Wiik
Gunlaug Dundas
Aksel Mære

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Gisle Rinnan
Olga Marie Sørensen
Kitty Grande
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad