Per Asbjørn Erstad
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse
Solveig Kleve
Kitty Grande

Arne Eldøen
Harry Hofstad
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Gisle Rinnan
Egil Sivertsen
Odd Ivan Bjerkan

Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Bjarne Jenshus
Harald Grøtte
Gunlaug Dundas
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Karl Dolmen
Ingebrigt Østness
Harry Rønning
Hans Egeberg
Ruth Rognes

Birger Olsen
Karin Dillner Olsson
Kristian Randahl
Martin Haugan
Henry Rinnan

Ingrid Eldøen
Ragnhild Strøm
Ole Rygh
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad

Odd Urstrømmen

Inga Lerfald
Olga Marie Sørensen
Alf Nilsen Aune
Ivar Grande
Osvald Lyngstad
Per Bergeen
Arne Aagren
Kåre Martinsen
Aksel Mære

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


JøSSINGAR

Informasjon kjem seinare.

Informasjonen på desse sidene vil bli supplert fortløpande. Gjennom å like Facebook-sida Rinnanbanden vil du få meldingar om slike oppdateringar.


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Arne Aagren
Per Bergeen
Osvald Lyngstad
Ivar Grande
Alf Nilsen Aune
Olga Marie Sørensen
Inga Lerfald

Odd Urstrømmen

Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Ole Rygh
Ragnhild Strøm
Ingrid Eldøen

Henry Rinnan
Martin Haugan
Kristian Randahl
Karin Dillner Olsson
Birger Olsen

Ruth Rognes
Hans Egeberg
Harry Rønning
Ingebrigt Østness
Karl Dolmen
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Gunlaug Dundas
Harald Grøtte
Bjarne Jenshus
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum

Odd Ivan Bjerkan
Egil Sivertsen
Gisle Rinnan
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Harry Hofstad
Arne Eldøen

Kitty Grande
Solveig Kleve
Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Per Asbjørn Erstad
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad