Ivar Grande
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Arne Eldøen

Martin Haugan
Ingrid Eldøen

Birger Olsen

Per Bergeen
Aksel Mære
Dyre Wisløff Halse
Ingeborg Schjevik
Gisle Rinnan
Rolf Rinnan
Svein Syvertsen
Ragnhild Strøm
Per Asbjørn Erstad
Solveig Kleve
Morten Mortensen
Harry Hofstad
Odd Urstrømmen
Rolf Sevaldsen
Kåre Martinsen
Sigurd Rivrud
Alf Nilsen Aune

Harald Grøtte
Kristian Randahl
Hans Berg Svendsen
Egil Sivertsen
Henry Rinnan
Karl Dolmen
Bjarne Jenshus
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Karin Dillner Olsson
Olga Marie Sørensen

Trond Kvaale

Inga Lerfald
Per Wiik
Arne Aagren
Hans Egeberg
Osvald Lyngstad
Ingebrigt Østness
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Odd Ivan Bjerkan

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Odd Ivan Bjerkan
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Ingebrigt Østness
Osvald Lyngstad
Hans Egeberg
Arne Aagren
Per Wiik
Inga Lerfald

Trond Kvaale

Olga Marie Sørensen
Karin Dillner Olsson
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Bjarne Jenshus
Karl Dolmen
Henry Rinnan
Egil Sivertsen
Hans Berg Svendsen
Kristian Randahl
Harald Grøtte

Alf Nilsen Aune
Sigurd Rivrud
Kåre Martinsen
Rolf Sevaldsen
Odd Urstrømmen
Harry Hofstad
Morten Mortensen
Solveig Kleve
Per Asbjørn Erstad
Ragnhild Strøm
Svein Syvertsen
Rolf Rinnan
Gisle Rinnan
Ingeborg Schjevik
Dyre Wisløff Halse
Aksel Mære
Per Bergeen

Birger Olsen

Ingrid Eldøen
Martin Haugan

Arne Eldøen
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Ivar Grande

1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad