Harald Grøtte
Morten Mortensen
Arne Eldøen
Kristian Randahl

Karin Dillner Olsson
Olaus Salberg Hamrum
Kitty Grande
Harry Rønning
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Ruth Rognes

Dyre Wisløff Halse
Rolf Sevaldsen
Gisle Rinnan

Arne Aagren
Bjarne Jenshus
Ingebrigt Østness
Solveig Kleve
Hans Berg Svendsen


Rolf Rinnan
Martin Haugan
Inga Lerfald
Birger Olsen
Aksel Mære
Henry Rinnan
Ragnhild Strøm
Karl Dolmen
Ingeborg Schjevik
Ingvar Aalberg
Harry Hofstad
Sigurd Rivrud
Per Bergeen
Ole Rygh
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Johannes Karlsen

Henry Skjelstad
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Odd Urstrømmen
Per Wiik
Olga Marie Sørensen
Odd Ivan Bjerkan
Kåre Martinsen

Osvald Lyngstad
Gunlaug Dundas
Ingrid Eldøen
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Ingrid Eldøen
Gunlaug Dundas
Osvald Lyngstad

Kåre Martinsen
Odd Ivan Bjerkan
Olga Marie Sørensen
Per Wiik
Odd Urstrømmen
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Henry Skjelstad

Johannes Karlsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Ole Rygh
Per Bergeen
Sigurd Rivrud
Harry Hofstad
Ingvar Aalberg
Ingeborg Schjevik
Karl Dolmen
Ragnhild Strøm
Henry Rinnan
Aksel Mære
Birger Olsen
Inga Lerfald
Martin Haugan
Rolf Rinnan


Hans Berg Svendsen
Solveig Kleve
Ingebrigt Østness
Bjarne Jenshus
Arne Aagren

Gisle Rinnan
Rolf Sevaldsen
Dyre Wisløff Halse

Ruth Rognes
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Harry Rønning
Kitty Grande
Olaus Salberg Hamrum
Karin Dillner Olsson

Kristian Randahl
Arne Eldøen
Morten Mortensen
Harald Grøtte
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad