Ingeborg Schjevik
Per Wiik
Olaus Salberg Hamrum

Kitty Grande

Karin Dillner Olsson
Ruth Rognes
Harry Hofstad
Aksel Mære
Kåre Martinsen
Ingrid Eldøen
Rolf Sevaldsen

Alf Nilsen Aune
Gisle Rinnan
Arne Eldøen
Hans Berg Svendsen
Bjarne Jenshus
Johannes Karlsen
Henry Skjelstad
Osvald Lyngstad
Olga Marie Sørensen
Odd Urstrømmen
Dyre Wisløff Halse
Ingebrigt Østness
Morten Mortensen
Harald Grøtte
Martin Haugan
Birger Olsen
Rolf Rinnan
Kristian Randahl

Henry Rinnan
Ole Rygh
Sigurd Rivrud

Ragnhild Strøm
Harry Rønning
Per Asbjørn Erstad
Hans Egeberg
Egil Sivertsen
Solveig Kleve
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Trond Kvaale
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Ivar Grande


Karl Dolmen
Gunlaug Dundas
Ingvar Aalberg
Per Bergeen

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
• Trondheim
  • Landstads vei 1
  • Brattørgata 12 b
  • Fjordgata 19
  • E. Skakkes g. 52
  • Prinsens gate 16
  • Innherredsv. 125
  • Gamle Åsvei 48
  • Prinsens gate 37
  • Olav Tryggv. g. 1
  • Jonsvannsv. 46
    • Utvendig
    • Første etasje
    • Kjellaren
• Nord-Trøndelag
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind1943: <<< Olav Tryggvasons gate 1

Trondheim: Jonsvannsveien 46

I september 1943 flytta Sonderabteilung Lola hovudkvarteret frå Prinsens gate 37 til Jonsvannsveien 46. Eigaren av det beslaglagte huset var matematikkprofessor Ralph Tambs Lyche. Han hørte til på den politiske venstresida, hadde bak seg halvtanna år i fangeleiren på Falstad og var no avsett frå stillinga ved Norges tekniske høgskole av nasjonalsosialistane.

Kallenamnet «Bandeklosteret» kom i bruk ved ei misforståing ei tid etter den store rettssaka mot hovuddelen av banden. Dei tyske arbeidsgivarane i Sicherheitsdienst brukte namnet «Haus Gitta».

Huset har ei kjellarstue der Else Tambs Lyche dreiv privat barnehage både før og etter krigen. Frå hausten 1943 torturerte Rinnanbanden fangar her nede. Vinteren 1944-45 vart det innreidd ein bodega i rommet, det var dette lokalet som vart kalla «Bandeklosteret».

(Kart: Bruns kart over Trondheim 1940.)


 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Per Bergeen
Ingvar Aalberg
Gunlaug Dundas
Karl Dolmen


Ivar Grande
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Trond Kvaale
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Solveig Kleve
Egil Sivertsen
Hans Egeberg
Per Asbjørn Erstad
Harry Rønning
Ragnhild Strøm

Sigurd Rivrud
Ole Rygh
Henry Rinnan

Kristian Randahl
Rolf Rinnan
Birger Olsen
Martin Haugan
Harald Grøtte
Morten Mortensen
Ingebrigt Østness
Dyre Wisløff Halse
Odd Urstrømmen
Olga Marie Sørensen
Osvald Lyngstad
Henry Skjelstad
Johannes Karlsen
Bjarne Jenshus
Hans Berg Svendsen
Arne Eldøen
Gisle Rinnan
Alf Nilsen Aune

Rolf Sevaldsen
Ingrid Eldøen
Kåre Martinsen
Aksel Mære
Harry Hofstad
Ruth Rognes
Karin Dillner Olsson

Kitty Grande

Olaus Salberg Hamrum
Per Wiik
Ingeborg Schjevik
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad