Dyre Wisløff Halse
Kåre Martinsen

Gisle Rinnan
Ivar Grande
Egil Sivertsen
Martin Haugan
Ingrid Eldøen
Per Asbjørn Erstad
Harry Hofstad
Harald Grøtte
Henry Skjelstad
Birger Olsen
Aksel Mære
Karin Dillner Olsson
Arne Eldøen

Ragnhild Strøm
Ingeborg Schjevik
Johannes Karlsen
Olaus Salberg Hamrum
Morten Mortensen
Olga Marie Sørensen

Osvald Lyngstad
Kitty Grande

Rolf Sevaldsen

Solveig Kleve
Karl Dolmen
Kristian Randahl
Henry Rinnan
Trond Kvaale
Rolf Rinnan
Sigurd Rivrud
Ruth Rognes
Ole Rygh
Harry Rønning
Bjarne Jenshus
Per Bergeen

Odd Urstrømmen

Gunlaug Dundas
Per Wiik
Svein Syvertsen
Inga Lerfald
Hans Egeberg
Hans Berg Svendsen
Ingvar Aalberg
Ingebrigt Østness
Arne Aagren
Odd Ivan Bjerkan
Alf Nilsen Aune

Rinnanbanden

Medlemmar
Andre aktørar
Geografi
Historie
Dommen

Kjelder

«Hvad enhver
NS-mann bør vite»


Ansvarlig for sida:
Idar Lind


Sonderabteilung Lola

«Spesialavdeling Lola» var namnet som den tyske sikkerheitstenesta gav Rinnanbanden. «Lola» var dekknamnet til Henry Rinnan i den tida han arbeidde som frittståande agent for Sicherheitsdienst. (1)

Organisasjonen vart etablert i februar-mars 1942. Den første basen var Brattørgata 12 b i Trondheim, etter kort tid supplert med Fjordgata 19 som låg like ved.

Dei første medlemmane var to av agentane frå ein aksjon mot flyktningtrafikken frå Ålesund i februar 1942, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. I mars 1942 vart også Hans Berg Svendsen og Inga Lerfald verva.


Note

1) Det er ein utbreidd myte at agentnamnet Lola vart vald med utgangspunkt i kjælenamnet til elskarinna til Gestapo-offiseren Walter Gemmecke. Ruth Rognes vart kalla Lu, med tysk uttale Lo, men ho begynte ikkje å arbeide for Sicherheitsdienst før 1.10.1941. Det var Gemmecke som skaffa henne jobben, men dei møttest neppe så tidlig som i 1940. Rinnan vart ikkje underlagt Gemmecke før i 1942.


Lenker frå denne sida:

Brattørgata 12 b
Fjordgata 19
Hans Berg Svendsen
Henry Rinnan
Inga Lerfald
Ingvar Aalberg
Ragnhild Strøm
Ruth Rognes
Sicherheitsdienst
Sicherheitsdienst
Walter Gemmecke
Ålesund
 
 
Foto frå rettssaka: Brukt med løyve frå Trøndelag Folkemuseum, Schrødersamlingen ©.
Portrettfoto (med få unntak): Landssvikarkivet, Trondheim Politikammer.
Alf Nilsen Aune
Odd Ivan Bjerkan
Arne Aagren
Ingebrigt Østness
Ingvar Aalberg
Hans Berg Svendsen
Hans Egeberg
Inga Lerfald
Svein Syvertsen
Per Wiik
Gunlaug Dundas

Odd Urstrømmen

Per Bergeen
Bjarne Jenshus
Harry Rønning
Ole Rygh
Ruth Rognes
Sigurd Rivrud
Rolf Rinnan
Trond Kvaale
Henry Rinnan
Kristian Randahl
Karl Dolmen
Solveig Kleve

Rolf Sevaldsen

Kitty Grande
Osvald Lyngstad

Olga Marie Sørensen
Morten Mortensen
Olaus Salberg Hamrum
Johannes Karlsen
Ingeborg Schjevik
Ragnhild Strøm

Arne Eldøen
Karin Dillner Olsson
Aksel Mære
Birger Olsen
Henry Skjelstad
Harald Grøtte
Harry Hofstad
Per Asbjørn Erstad
Ingrid Eldøen
Martin Haugan
Egil Sivertsen
Ivar Grande
Gisle Rinnan

Kåre Martinsen
Dyre Wisløff Halse
1: Henry Rinnan 2: Ingvar Aalberg 3: Bjarne Jenshus 4: Ragnhild Strøm 5: Aksel Mære 6: Kitty Grande 7: Inga Lerfald 11: Harry Rønning 12: Olaus Salberg Hamrum 13: Karin Dillner Olsson 14: Odd Urstrømmen 15: Osvald Lyngstad 16: Per Wiik 17: Birger Olsen 20: Solveig Kleve 21: Alf Nilsen Aune 22=Kåre Martinsen 23:Kristian Randal 24: Harald Grøtte 25: Trond Kvaale 26: Rolf Sevaldsen 27: Odd Ivan Bjerkan 28: Per Asbjørn Erstad